Advies voor
Terug naar het Begin

Inleiding

‘Terug naar het begin’ is een cultureel festival dat al twee keer eerder succesvol door Organisatiebureau Geert Lameris werd georganiseerd. Een groot evenement dat zich in zeven dorpen tegelijk afspeelt. Eerdere edities van Terug naar het begin trokken steeds een mooie hoeveelheid van zo’n 700 tot 800 bezoekers. Uit een postcode-analyse van de eerdere bezoekers bleek echter dat er in beide jaren relatief weinig bezoekers kwamen vanuit de dorpen waarin het festival plaatsvindt. De meeste bezoekers kwamen vanuit de stad, of elders in Nederland.

Naar aanleiding hiervan wil Organisatiebureau Geert Lameris graag advies krijgen over het vergroten van de opkomst vanuit de festivaldorpen en de omliggende dorpen (in het rapport ook wel aangeduid als Noord-Groningen). In opdracht van het organisatiebureau is daarom dit adviesrapport opgesteld, waarin de volgende adviesvraag centraal staat: Hoe kunnen er meer festivalbezoekers vanuit Noord-Groningen worden aangetrokken?

Om het doel van meer festivalbezoekers vanuit Noord-Groningen te bereiken is er een brede aanpak nodig, gericht op het informeren van twee doelgroepen, namelijk de hoofddoelgroep; de dorpsbewoners, en de subdoelgroep; de opinieleiders in de dorpen.

Hoofdstuk 1 zal ingaan op de hoofddoelgroep en in hoofdstuk 2 wordt vervolgens de subdoelgroep besproken. In beide hoofdstukken wordt eerst een onderbouwing gegeven van de doelgroep en vervolgens wordt besproken met behulp van welke communicatiemiddelen de doelgroep het beste benaderd kan worden.